Vanuit het standpunt van het Team ...

Als manager kent u zeker de uitdagingen van uw business op de korte en lange termijn…

En uw team?

  • Begrijpen zij die op dezelfde manier als u?
  • Beleven zij die op dezelfde manier als u?
  • Hebben zij wat nodig is om het hoofd te bieden aan de uitdagingen?
  • Is het duidelijk wat hen echt motiveert?
  • Weten zij wat u motiveert? Wat voor u belangrijk is?
  • Tonen zij het juiste gedrag om u te helpen bij het aangaan van die uitdagingen?
  • Heeft u nood aan bijkomende krachten, of kan u hen het verwachte gedrag aanleren?
  • Zal uw nieuwe kandidaat passen in zijn/haar toekomstig team?

Cogito-ES helpt u

Om de groepsdynamiek te visualiseren binnen uw team en om beter te begrijpen of de nieuwe kandidaat al dan niet zal passen in het team.